Specjaliści od instalacji Na rynku od 1990 roku

 

Jesteśmy firmą instalacyjną obsługującą   klienta   od   A   do   Z

• doradzamy • wykonujemy projekt • pilotujemy wydanie wszelkich warunków technicznych, decyzji wraz z pozwoleniem na budowę (składamy wnioski i odbieramy decyzje) • dostarczamy materiał • wykonujemy roboty budowlane • podejmujemy obowiązki kierownika budowy - prowadzimy dziennik budowy • dokonujemy wszelkich prób - odbiorów • formalnie kończymy budowę •

Napisz do nas

Na rynku
od 1990 roku

Projektowanie

 1. kompleksowe rozpoznanie uwarunkowań dla inwestycji
 2. podział terenów na działki
 3. koncepcje zagospodarowania terenu
 4. projekty budowlane wielobranżowe
 5. projektowane charakterystyki energetyczne
 6. świadectwa energetyczne
 7. kosztorysowanie robót budowlanych

a w szczegolności:

dla klientów indywidualnych

 • projekty budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych
 • projekty przyłączy, zewnętrznych i wewnętrznych instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i elektrycznych
 • projekty obiektów na przyłączach i instalacjach: przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków,  systemy zagospodarowania wód deszczowych, przepompownie, zbiorniki bezodpływowe, kotłownie
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny 
 • adaptacje projektów typowych, legalizacje   

 dla firm, deweloperów

 • projekty uzbrojenia terenu sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., gazowe, energetyczne
 • projekty drogowe
 • projekty zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o. gazowych, energetycznych
 • projekty obiektów na sieciach i instalacjach: biologiczne oczyszczalnie ścieków, przepompownie, węzły pomiarowe, punkty redukcyjno-pomiarowe, kotłownie itp. 
 • projekty kubaturowe w pełnym opracowaniu branżowym: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne